Webinar SDE++: trends 2020 en nieuwe opties 2021

9 maart 2021 | Kennisbank, Nieuws

Op 4 maart 2021 organiseerde de projectgroep Biomassa & WKK een webinar over de SDE++, de steunregeling voor productie van hernieuwbare energie en reductie van CO2.

Martijn Bos van RVO, de uitvoerende organisatie van de SDE en Sander Lensink, auteur van het eindadvies basisbedragen SDE++ 2021 bij PBL, gaven presentaties over de ontwikkelingen en trends bij deze steunregeling die in september weer opengesteld wordt en een budget van 5 miljard euro heeft.

Recente ontwikkelingen SDE++

De nieuwe SDE++ regeling werd als opvolger van de SDE+ in het najaar van 2020 voor het eerst opengesteld. Het budget van 5 miljard werd ruim overtekend. Ongeveer één derde van de aanvragen komt voor rekening van zonne-energie en ook één derde voor de nieuwe categorie CO2-afvang en opslag. Het resterende derde deel bevat alle overige categorieën samen inclusief biomassa en de nieuwe categorieën voor elektrificatie in de industrie.

In het eindadvies voor 2021 aan het Ministerie van EZK staat een interessante nieuwe categorie voor biomassaprojecten:  afvang van CO2 uit de rookgassen met levering aan de glastuinbouw. Het past mooi in de SDE++ die niet meer werkt op basis van eenheden energie maar op reductie van eenheden CO2.

Daarnaast zijn er aanvullende technieken bij bestaande categorieën voorzien.

Europese duurzaamheidskader en brandstoffen

Tijdens het webinar  kwamen er vragen over de RED II, het Europese duurzaamheidskader voor biomassa. Die eisen worden momenteel vertaald naar Nederlandse wetgeving en gaan in ieder geval gelden voor vaste biomassa-installaties groter dan een thermisch ingangsvermogen van 20 MW en voor biogasinstallaties vanaf 2 MW. Er wordt nog gekeken of dit ook voor kleiner installaties ingevoerd kan worden. Het toezicht hierop ligt bij de Nederlandse Emissie Autoriteit.

Er kwamen ook vragen over brandstoffen. Thermisch behandeld organisch materiaal (hout/gras) mag bijvoorbeeld worden gebruikt als brandstof maar afvalplastics niet.

Er waren ook diverse vragen over CO2-afvang en levering (CCU). Een CCU- installatie mag worden geplaatst bij een bestaande stookinstallatie. Of dit een fossiele stookinstallatie is of een met biomassa als brandstof maakt voor de beloning niet uit. Benutting van CO2 bij installaties voor de bereiding van groengas zit (nog) niet in de SDE++.

Na verbreding komt verdieping

Het aantal categorieën in de SDE++ is de afgelopen jaren erg sterk gegroeid, aldus Sander Lensink. Voor 2021 is advies uitgebracht over een range aan technieken: hernieuwbare energie, hernieuwbare transportbrandstoffen, wko, CO2 en zelfs biogrondstoffen voor de chemie. Het is wel de vraag in hoeverre al deze nieuwe categorieën wel in de SDE++ passen. De SDE++ is niet de oplossing voor alles. EZK heeft voor 2022 gevraagd om meer verdieping in plaats van verbreding. In plaats van het toevoegen van nieuwe categorieën wil men differentiatie binnen de al gekozen categorieën. Voor nieuwe categorieën geldt dat ze een substantiële bijdrage moeten leveren en op meerdere locaties toepasbaar. Als vuistregel geeft Lensink minimaal 0,5 Mt CO2-reductie en << €300/t kosten. In mei volgt de publicatie van het conceptadvies 2022 en dan start ook de marktconsultatie.

Presentaties

U vindt de presentaties hieronder.

Maertijn Bos (RVO): SDE++ Biowkk (pdf)

Sander Lensink (PB L): Biomassa in de verbreding (pdf)

Nieuwsbrief