Een volle zaal luisterde tijdens de bijeenkomst Groene stoom voor de industrie aandachtig naar de verhalen van koplopers Attero, Twence, FrieslandCampina, BTG en het innovatieve geothermieconcept van IEE. Het blijkt namelijk

Meer Info