De ontwikkelingen bij vloeibaar gas gaan heel snel. Ook buiten de transportsector ontstaan toepassingen. Gaan we straks piekketels op LNG gebruiken of koude maken of een kW op bio-LPG?Op dinsdag 1 maart 2016 organiseert de Projectgroep Biomassa & WKK het Seminar ‘Lokale toepassingen van LNG, LBG en bio-LPG’. Het Seminar vindt plaats in Lelystad en start om 10:00u en eindigd om 16:15u. Interessante lezingen vanuit Nationaal Platform LNG, EICB, Titan LNG, Primagaz, Cryonorm, Osomo/DH-Industries en ACCRES worden afgewisseld met een infomarkt. De dag wordt afgesloten met een excursie naar een scala aan testprojecten met o.a. biogas, bio-ethanol, algenteelt en een kleine installatie om biogas vloeibaar te maken.

10.00-10.30: ontvangst met infomarkt

10.30 Opening

Zie hier