Klimaatverbond Nederland

Klimaatverbond Nederland bereidt samen met haar leden en partners de weg voor doelmatig en daadkrachtig lokaal klimaatbeleid dat zorgt voor veerkracht, toekomstbestendigheid en actieve participatie. Dat doen we in twee overkoepelende programmalijnen: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.

Nieuwsbrief