Warmte / Koude

Bij biobrandstoffen komt er meer energie vrij in de vorm van warmte dan in de vorm van elektriciteit.

Meer warmte dan elektriciteit

Bij biobrandstoffen komt er meer energie vrij in de vorm van warmte dan in de vorm van elektriciteit. Bij de moderne gasmotoren is dat verschil, door verbeteringen in het ontwerp, klein geworden. Ze kunnen meer dan 40% van de energie in biogas omzetten in elektriciteit en de benutting van warmte ligt dan op
45 tot 50%. Die warmte komt vrij op een bruikbare temperatuur van 80°C of meer zonder dat de warmtebenutting ten koste gaat van de elektriciteitsproductie.

Afbeelding: Nederland staat onderaan

Bij kleinere stoomturbines en afvalverbrandingsinstallaties ligt het rendement van omzetting naar elektriciteit op ongeveer 30%. Met het leveren van warmte daalt de productie van elektriciteit bij stoomturbines. Maar de warmte kan op hoge temperatuur of in de vorm van stoom worden geleverd. In het industriegebied Farmsum bij Delfzijl is zelfs een stoomnet uitgelegd met als stoomproducent de biomassacentrale Golden Raand van Eneco.

Afbeelding: pagina uit boek ‘Duurzame warmte en Koude’

Levering aan warmtenetten

Naast levering van warmte aan de industrie, is levering aan warmtenetten heel belangrijk voor een hoge warmtebenutting van een bio-WKK en zeker voor een afvalenergiecentrale. De projectgroep Biomassa & WKK heeft dan ook meerdere malen samengewerkt met de stichting Warmtenetwerk. Organisator Klaas de Jong schreef in 2016 het boek ‘Duurzame warmte en koude‘, over de ontwikkelingen bij warmtenetten in de EU en Nederland en Vlaanderen in het bijzonder.

Mooie praktijkvoorbeelden:

Warmtenet Enschede

Het warmtenet in Enschede was in 2020 het duurzaamste net van Nederland. Dit net, met meerdere warmtebronnen van Twence, werd in 2020 voor 100% gevoed met groene warmte. Twence voorziet daarnaast een grote zoutfabriek van stoom en bierbrouwer Grolsch van heet water.

Afbeelding: Energielabel warmtenet Enschede

Koeling aangedreven door warmte

In Azië zijn koelmachines die niet door elektriciteit, maar door warmte wordt aangedreven heel populair. In Nederland is deze techniek vrij onbekend. In het Groene Net in Sittard draait een dergelijke koelmachine op warmte van de biomassacentrale voor koeling van het multifunctionele centrum Ligne. Op 15 december 2016 hield de projectgroep hier een seminar met bezichtiging van deze installatie.

Interessant is de ontwikkeling door Solabcool te Duiven, van koelunits voor woningen en kleine kantoren, die hun aandrijving uit een warmtenet halen.

Gerelateerde artikelen

September j.l. vond een bijeenkomst plaats van de projectgroep. Onze gastheer was ditmaal Twence, producent van elektriciteit uit afval en
Lees meer
De Projectgroep Biomassa & WKK organiseerde samen met stichting Warmtenetwerk in Sittard een middag over het Groene Net Limburg. Op
Lees meer
Vanuit het platform Biomassa en WKK vond donderdag 25 juni de excursie plaats naar 'De techniek van De Rotterdam'. In
Lees meer
Dhr. Gehrels van Cogas geeft uitleg bij de Kara ketel in de Muziekwijk
Duurzame warmte uit hout voor 332 woningen in de Muziekwijk Zwolle en 246 appartementen, 200 studenteneenheden en 1750 m2 commerciele plint
Lees meer

Nieuwsbrief