P2G – waterstof

P2G, ofwel Power to (waterstof)Gas.

Grijze waterstof

Waterstofgas is een van de grote aandachttrekkers in de energietransitie. Het wordt al op grote schaal gemaakt binnen de industrie uit aardgas. Dat is grijze waterstof en uiteraard past dat niet bij de transitie naar fossielvrije brandstoffen.

Elektrolyse van water

Afbeelding: schema elektrolyse water

De hoop is gevestigd op een zo sterke groei van wind- en zonnestroom dat het aantrekkelijk wordt om waterstof te produceren door elektrolyse van water. Daarvoor moeten de nodige knelpunten worden opgelost. Elektrolyse heeft een vrij laag energetisch rendement van ruim 60%, heeft kostbaar demiwater nodig en vergt veel hogere investeringen dan de concurrerende techniek Power to Heat.

 

Elektrolyse op hoge temperatuur

Veelbelovende ontwikkelingen zijn de elektrolyse op hoge temperatuur waarbij het rendement veel hoger ligt en bruikbare restwarmte vrijkomt en, de in onze nieuwsbrief van 26 november 2020 vermelde, plasmalyse, die op een rioolwaterzuivering in Berlijn proefdraait. Deze techniek vraagt geen demiwater maar werkt op verontreinigd water.

Foto: plasmalyse waterzuivering Berlijn

Groene waterstof

Een echte omschakeling van onze energievoorziening naar waterstof is overigens heel ver weg. We zouden een veelvoud nodig hebben van het huidige vermogen aan windparken, zonnepanelen en biomassacentrales om het huidige verbruik van aardgas en aardolie te vervangen door groene waterstof.

 

Gerelateerde artikelen

De Projectgroep Biomassa & WKK organiseerde op 2 oktober in Rotterdam een bijeenkomst over de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt, waar
Lees meer

Nieuwsbrief