Hergebruik CO2

Rookgassen afscheiden voor hergebruik of voor opslag in de bodem. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Maar gek genoeg zijn de eerste projecten in Nederland al in bedrijf.

Droom of werkelijkheid?

Bij biomassa is het basisprincipe dat de CO2, die door planten en bomen uit de atmosfeer is opgenomen, weer vrijkomt bij verbranding. Dat noemt men de korte koolstofkringloop. Maar het is natuurlijk nog veel effectiever voor het klimaat als je de CO2 uit de rookgassen afscheidt, voor hergebruik of voor opslag in de bodem (CCS).

Dat lijkt te mooi om waar te zijn. maar gek genoeg zijn de eerste projecten in Nederland al in bedrijf. AVR nam in 2019 in Duiven een grootschalige fabriek in bedrijf, die tot 80.000 ton CO2 per jaar haalt, uit  de rookgassen van de afvalenergiecentrale die warmte levert aan Arnhem en Duiven.

Afbeelding: AVR infographic CO2-afvanginstallatie

Twence haalde al in 2014 CO2 uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale, voor het bereiden van natriumbicarbonaat.  In 2020 is men begonnen met het vloeibaar maken van CO2 voor levering aan derden. In 2022 wil Twence met een nieuwe installatie 100.000 ton per jaar terugwinnen.

 

Glastuinbouwsector

Een grote stimulans is de sterke glastuinbouwsector, die CO2 voor bemesting nodig heeft en met externe CO2 het gebruik van aardgas sterk reduceert.

In het Westland en de B-driehoek is al meerdere jaren een grootschalig leidingnet voor CO2. Dit net,  OCAP, heeft nu als bronnen de raffinaderij van Shell en de bio-oliefabriek Neste. Maar in samenhang met uitbouw van dit net, naar de omgeving van Aalsmeer, worden er meer bronnen aangesloten.

Afbeelding: OCAP-netwerk

Bij de opwerking van biogas naar aardgaskwaliteit komt ook CO2 vrij, die al op meerdere locaties vloeibaar wordt gemaakt voor transport naar derden. De projectgroep Biomassa & WKK bezichtigde dergelijke installaties bij ARN en bij Wabico.

 

 

Gerelateerde artikelen

De projectgroep biomassa & wkk organiseerde op 26 november 2019 een seminar over vergisting. Naast lezingen is ook de Wabico
Lees meer
Op 23 oktober organiseerde projectgroep BioWKK een excursie naar HVC in Alkmaar. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC
Lees meer

Nieuwsbrief