Elektriciteit

Gasmotoren, (micro)gasturbines, dieselmotoren, stoomturbines en ORC-turbines met biobrandstof drijven generatoren aan om hernieuwbare elektriciteit op te wekken.

Mooie sinusvormige stroom

Gasmotoren, (micro)gasturbines, dieselmotoren, stoomturbines en ORC-turbines met biobrandstof drijven generatoren aan om hernieuwbare elektriciteit op te wekken. Bijna altijd gaat het om synchrone generatoren die keurig in de pas van 50 Hz lopen met het openbare net en mooie, sinusvormige stroom leveren. Er zijn geen omvormers nodig om te koppelen met het landelijk elektriciteitsnet.

Koppeling met openbaar net

De koppeling met het openbare net is meestal niet zo’n probleem omdat de WKK  vaak geplaatst wordt op locaties waar al een sterk net aanwezig is en waar ook veel warmte wordt gebruikt. Vaak wordt de opgewekte elektriciteit voor een belangrijk deel ter plekke verbruikt zoals in de industrie en op rioolwaterzuiveringen.

Vermogen naar wens geleverd

Een steeds belangrijker wordend voordeel van wkk is dat het vermogen naar wens kan worden geregeld. Het vermogen van elektriciteit uit wind en zon is volledig weersafhankelijk maar bij bio-wkk gaat het om opgeslagen energie van de zon. Bij houtachtige biomassa en vloeibare is seizoensopslag mogelijk. Bij biogas en afvalverbranding is opslag maar beperkt mogelijk.

Certificering

Producenten van hernieuwbare elektriciteit en warmte kunnen hun productie laten registreren en certificeren door CertiQ, een dochterbedrijf van Tennet.

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief