Rioolslib

Rioolzuiveringen worden energiefabrieken

Rioolzuiveringen worden energiefabrieken

De primaire taak  van een rioolwaterzuivering is uiteraard het schoonmaken van het water. Men heeft in Nederland veel geïnvesteerd om stikstof en fosfaten te verwijderen maar ook in productie van hernieuwbare energie.

Al in het begin van de vorige eeuw wekte men groene stroom op, al bestond die term toen nog niet. Door vergisting van rioolslib kreeg men biogas dat als brandstof diende voor gasmotorgeneratoren. Dankzij nieuwe technieken zijn zowel productie als benutting van biogas sterk verbeterd. Een aanzet was een rapport in 2004 van de projectgroep voor STOWA.

 

In de praktijk

De rioolwaterzuivering in Apeldoorn was de eerste, die op grote schaal leverancier van energie aan derden werd, niet alleen elektriciteit maar ook warmte voor de woonwijk Zuidbroek. In 2019 kwam de stroom- en warmtelevering overeen met het verbruik van 2.500 woningen.

Het concept ‘energiefabriek’ was geboren. De Energie- & Grondstoffenfabriek is een netwerkorganisatie van de Nederlandse waterschappen, met in elke regio projecten.

Waterschappen leveren ook biomassa in de vorm van maaisel, kroos en dergelijke en er loopt onderzoek naar teelt van biomassa op natte grond. Probos presenteerde tijdens een workshop in 2015 de combinatie wilgenteelt en waterzuivering (pdf).

Alle Reststromen en praktijkvoorbeelden

Nieuwsbrief