Reststroom: mest

Energie uit mest plus stikstofreductie

Energie uit mest plus stikstofreductie

Aan het begin van deze eeuw werden meerdere Co-vergisters gebouwd waarin biogas werd bereid, uit een mengsel van mest en  biologische stromen zoals maïs, gras en reststromen van de voedingsindustrie. Bij de meeste projecten werd aanvankelijk alleen elektriciteit opgewekt met het biogas, maar later werd ook de warmte benut (met als voorbeeld het warmtenet in Zeewolde) en ging men over op opwerking van het biogas tot groen gas.

Bij Co-vergisting is de groei voorbij maar er is een heel groot potentieel voor monomestvergisting. Mestvergisting levert niet alleen duurzame energie maar bovendien een grote reductie van de emissie van methaan naar de lucht. Hieronder ziet u een infographic van vergisting met een mestscheider en een stikstofstripper.

 

In de praktijk

Tijdens onze workshop in 2019 in Waalwijk presenteerde René Cornelissen een belangrijke vervolgstap: stikstofverwijdering bij monomestvergisting. Cornelissen ontwikkelde in Noord-Deurningen een biogasnet, waar mestvergisters van meerdere veehouders hun biogas aan leveren. Dat bespaart de kosten van opwerking tot groen gas.

FrieslandCampina zette het project Jumpstart op voor monomestvergisters op de melkveehouderij. Het potentieel is volgens dit bedrijf 1 miljard m3 groen gas per jaar!

Afbeelding: Infographic ‘Vergisting met mestscheider en stikstofstripper’

Gerelateerde artikelen

De projectgroep biomassa & wkk organiseerde op 26 november 2019 een seminar over vergisting. Naast lezingen is ook de Wabico
Lees meer

Alle Reststromen en praktijkvoorbeelden

Nieuwsbrief