GFT

1,5 miljard kilo GFT: biogas, compost, stoom en  vloeibare CO2

1,5 miljard kilo GFT: biogas, compost, stoom en  vloeibare CO2

Dankzij de gescheiden inzameling halen gemeenten 1,5 miljard kilogram GFT (groente- fruit- en tuinafval) op. Aanvankelijk werd deze stroom alleen gecomposteerd, maar tegenwoordig wordt al 40% eerst vergist. Hierbij zetten bacteriën organisch materiaal om in biogas, een mengsel van methaan en CO2.

Dankzij de vergisting levert de compostering daarna een veel lagere emissie van deze broeikasgassen op. Het biogas wordt gebruikt voor opwekking van groene stroom en warmte  of opwerking tot groen gas voor het aardgasnet. In het laatste geval kan de CO2, na afscheiding van het methaangas, vloeibaar worden gemaakt voor hergebruik.

In de praktijk

Dit is geen toekomstmuziek. Het wordt al in de praktijk gebracht, door bijvoorbeeld ARN bij Nijmegen, waar projectgroep in maart 2019 een workshop hield  en  Wabico op Ecopark Waalwijk waar de projectgroep in november 2019 bij een workshop over innovatie bij vergisting heeft georganiseerd.

Bij het zeven van de compost komt ook hout vrij dat als biobrandstof wordt gebruikt. Attero gebruikt dit in Odiliapeel voor stoomproductie bij aardappelverwerker Peka Kroef (workshop groene stoom 2017).

Gerelateerde artikelen

De projectgroep biomassa & wkk organiseerde op 26 november 2019 een seminar over vergisting. Naast lezingen is ook de Wabico
Lees meer
De tarieven van de SDE+ 2019 zijn inmiddels gepubliceerd. Wat betekenen ze voor uw biomassaprojecten en hoe gaat het vanaf
Lees meer

Alle Reststromen en praktijkvoorbeelden

Nieuwsbrief