Afval

Steeds meer warmte uit afvalcentrales, hergebruik CO2

 

Foto: Twence levert warmte aan Enschede en stoom aan zoutfabriek met cascade naar warmtenet Hengelo

Steeds meer warmte uit afvalcentrales, hergebruik CO2

Aanvankelijk waren de afvalenergiecentrales in Nederland hoofdzakelijk gericht op opwekking van elektriciteit die, conform EU-regels, voor 50% hernieuwbaar is. Maar dankzij EU-regels en de steunregeling SDE+ is de benutting van de restwarmte op gang gekomen. In Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Enschede zijn afvalenergiecentrales de grote bronnen van warmtenetten.

Het is een ontwikkeling naar het voorbeeld van Scandinavië. Daar halen deze centrales zelfs een energetisch rendement van bijna 100%

 

Nederland: restwarmte over

In ons land is nog veel restwarmte over. Enkele centrales leveren stoom aan grote industriële afnemers. In Hengelo is er zelfs een cascade van stoomlevering aan een zoutfabriek, die restwarmte levert aan het warmtenet. In 2019 hielden we hierover een workshop op locatie.

Twence in Hengelo en AVR in Duiven startten in 2020 met afvang van CO2 voor hergebruik als meststof in de tuinbouw.

Gerelateerde artikelen

September j.l. vond een bijeenkomst plaats van de projectgroep. Onze gastheer was ditmaal Twence, producent van elektriciteit uit afval en
Lees meer
Dankzij een nieuwe warmteleiding onder het Noordhollands Kanaal zal de afvalenergiecentrale van HVC straks aan duizenden nieuwe klanten warmte leveren.
Lees meer

Alle Reststromen en praktijkvoorbeelden

Nieuwsbrief