Wat is Biomassa?

Biomassa is opgeslagen energie van de zon

Wat is Biomassa?

Biomassa: opgeslagen energie van de zon

Planten en bomen gebruiken de energie van de zon om koolstof in de vorm van CO2 uit de lucht te halen en om te zetten in energierijke verbindingen. Zo ontstaat biomassa. De verzamelnaam biomassa omvat niet alleen hout maar ook gras, stro, vruchten, zaden en wortels.

 

Mensen, dieren, vogels en vissen gebruiken die biomassa als energiebron in hun lichaam. De afvalstroom van hun spijsvertering is mest, een vorm van biomassa die in de landbouw vruchtbaarheid brengt maar eerst ook nog biogas kan leveren. Ten slotte komt bij bosbeheer, plantsoenen, houtindustrie en sloop veel biomassa vrij die alleen nog voor energie bruikbaar is.

Wat is Biomassa?

Reststromen gebruiken voor energie

Biomassa is in eerste instantie bedoeld voor voeding en grondstoffen. Maar bij de verwerking daarvan komen verbluffend veel reststromen vrij. Dat geldt niet alleen voor de bosbouw en hout- en papierindustrie, maar ook voor onderhoud van plantsoenen en de in Nederland zo belangrijke dranken- en voedingsmiddelenindustrie.

Nederland en België zijn ’s werelds grootste exporteurs van bier en Nederland hoort bij de wereldtop als het gaat om de verwerking van cacaobonen en sojabonen.

Ook elke burger zorgt voor groene reststromen. We leveren ze af via de riolering en in de GFT-container. En ook de  afvalcontainer voor restafval bestaat voor de helft uit biomassa. De waterschappen en afvalverwerkers zijn al heel actief met het halen van energie uit deze stromen maar er kan nog veel meer!

Wat is biomassa?

Reststromen en praktijkvoorbeelden

Nieuwsbrief