Verslag bijeenkomst 26 juni 2018 – houtpellets

26 februari 2018 | Workshop

Op 26 juni organiseerde de Projectgroep Biomassa & WKK een dag over duurzaamheid, herkomst en gebruik van de biomassa die het zwaarst onder vuur ligt: houtpellets.

Houtpelletmarkt  groeit

Het verbruik en de productie van houtpellets stijgt de komende jaren, zowel in Nederland als in de rest van Europa. Houtpellets zijn een hoogwaardige transitiebrandstof gemaakt van zaagsel en afvalhout en onderdeel van een groeiend scala aan biomassatypen als organisch afval, energy crops, snoeiafval, riet, RDF etc. Projecten in de industrie kosten veel ontwikkelingstijd, wat uitdagender wordt door fluctuerend subsidiebeleid.

Duurzaamheid is een aandachtspunt

Zowel op nationaal als op Europees niveau gelden beperkingen aan het gebruik van biomassa. Certificatie van hout is verplicht voor de houtpelletcategoriën van de SDE+ regeling. Hierin is ketenverantwoordelijkheid van belang: elke stap in de keten moet gecontroleerd kunnen worden.

Meer informatie vindt u in de Brochure_duurzaamheidsaspecten_van_houtige_biomassa_in_de_glastuinbouw_2018

De techniek is er klaar voor

Naast roosterbedovens zijn inmiddels ook houtstofbranders beschikbaar. Bij houtstofbranders worden vermalen pellets als stof ingeblazen en verbrand. Het houtstof kan ook gemengd met aardgas of olie worden verbrand, waarmee een hybride oplossing wordt geboden. Belangrijk blijft wel de juiste dimensionering van de installatie.

Na de lezingen is de houtpelletfabriek van Energy Pellets Moerdijk bezocht waar houtpellets worden gemaakt van zaagsel, schaafsel en van kapotte europallets.

Presentaties:

Labee Group Moerdijk – Global Wood Pellet Market

RVO – Borging duurzaamheid vaste biomassa in de SDE+

Ennatuurlijk – Ervaringen met houtpellets voor stadsverwarming

Twinnovate – Biomassa toepassing voor de industrie

WES BV – Houtpellet verbranding

 

Nieuwsbrief