Flexibele biowkk op de energiemarkt

2 oktober 2013 | Workshop

De Projectgroep Biomassa & WKK organiseerde op 2 oktober in Rotterdam een bijeenkomst over de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt, waar wind en zon sterke invloed op prijs krijgt. Decentrale opwekkers zullen na moeten denken over hoe ze daar mee om kunnen gaan. 

Prijsschommelingen door zon en wind

De nu al grote invloed van de import van stroom uit Duitsland op de inzet van de Nederlandse centrale en WKK werd fraai toegelicht door Stijn Schlatmann van EnergyMatters. Hij liet zien hoe de groei van zon en wind in Nederland het spel nog ingewikkelder maken komende jaren.
Presentatie Stijn Schlatmann

De Deense expert Paul-Frederik Bach vertelde over de ervaringen die men in Denemarken nu al heeft met een aandeel van 28 procent wind in de elektriciteitsproduktie. De inzet van centrales en kleinschalige WKK daalt hierdoor sterk. Bach stelde dat een capaciteitsvergoeding voor deze centrales noodzaak zal blijken om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Bach schetste ook het ideale samenspel van wind, warmtenetten en WKK. In Denemarken is nu al 325 MW Power to Heat om overschotten aan windenergie op te vangen. Die capaciteit zal omhoog moeten naar 800 MW plus 300 MW aan grote warmtepompen.
Presentatie Paul-Frederik Bach

Power-to-gas

Klaas de Jong toonde de ontwikkelingen bij Power to Gas. In Duitsland lopen meerdere projecten maar dat betreft vrijwel allemaal kleinschalige productie van waterstof. Het enige grotere project voor elektriciteit naar methaan voor het gasnet is in proefbedrijf in Werlte. Deze Audi e-gas installatie levert maximaal 325 m3/h substituut aardgas bij een input van 6 MW elektriciteit. Het  energetisch rendement is daarmee laag. Overigens maakt men in Werlte een slimme combinatie met een biogasinstallatie als bron van CO2.
Presentatie Klaas de Jong

Warmtekracht en warmteopslag

De flexibele inzet van WKK en Power to Heat vereisen steeds grotere warmtebuffers. Robert de Boer van ECN presenteerde de ontwikkelingen bij opslag van warmte.
Presentatie Robert de Boer

In Duitsland werkt men hard aan het flexibel maken van WKK op biogas. Er is een bonus op het EEG-tarief voor installaties die overdag draaien en ‘s nachts niet. Alfred Gayer, CEO van Envitec, presenteerde de regeltechniek voor voeding van de vergister en inzet van de WKK. Een nauwkeurige meting van de inhoud van de gasopslag is essentieel. De WKK start als de gasbuffer voor 95 procent is gevuld.
Presentatie Alfred Gayer

Slim handelen met energie

Bij Eneco vervult Energy Trading de centrale rol tussen producenten en klanten. AgroEnergy speelt aan beide zijden een rol. Het  flexibele WKK-vermogen in de glastuinbouw speelt al een essentiële rol bij het balanceren van vraag en aanbod voor de traders van Eneco en bij onbalans voor Tennet. Bart van Paassen lichtte toe hoe de energiehandel bij Eneco ingericht is.
Presentatie Bart van Paassen

Groen gas boek

Alle deelnemers kregen na afloop het boek ‘Groen gas – de rol van groen gas in de Nederlandse energievoorziening’ kado. Dit boek is geschreven in opdracht van GasTerra door o.a. Energy Matters.
Het eerste exemplaar is onlangs uitgereikt door CEO Gertjan Lankhorst in Leeuwarden

Nieuwsbrief