Disclaimer

Eigenaar

Deze website is eigendom van Projectgroep Biomassa & WKK. De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van Projectgroep Biomassa & WKK. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Projectgroep Biomassa & WKK.

Aansprakelijkheid

Hoewel Projectgroep Biomassa & WKK maximale zorg besteed aan de, op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Projectgroep Biomassa & WKK aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.