Seminar afvang en hergebruik CO2

Seminar afvang en hergebruik CO2

Afvang en hergebruik van CO2 is in opkomst in Nederland. We kunnen al lessen leren van pioniers zoals AVR in Duiven die al twee jaar een afvanginstallatie op haar afvalverbrander in bedrijf heeft en vloeibare CO2 levert. Een glastuinbouwbedrijf in Sirjansland vangt al...
Bioenergie essentieel

Bioenergie essentieel

Op 31 mei presenteerde het CBS het aandeel duurzame energie in het totaalverbruik over 2020. Dit was het jaar waarin duidelijk moest worden of Nederland de afspraak met de EU van 14% haalde. Helaas was het 11,1% ondanks daling van het verbruik met 3% door corona. Via...
Conceptadviezen SDE++ 2022

Conceptadviezen SDE++ 2022

PBL (Projectbureau Leefomgeving) heeft voor het Ministerie van EZK de conceptadviezen gepubliceerd voor de steunregeling SDE++ in 2022. Aan de adviezen voor steun voor produktie van duurzame energie en reductie van CO2 is een nieuwe categorie toegevoegd: Coöperatieve...
Sweco ontwerpt groene waterstoffabrieken

Sweco ontwerpt groene waterstoffabrieken

Ingenieursbureau Sweco heeft van de nieuwe onderneming VoltH2 opdracht gekregen om twee waterstofelektrolysefabrieken elk met een vermogen van 25 MW te ontwerpen in de haven van Vlissingen. De locatie is gekozen vanwege het hoogspanningsstation van Tennet en de...
WKK++: duurzame onkruidbestrijding

WKK++: duurzame onkruidbestrijding

De supermoderne houtgestookte wkk van Primco in Duiven gaat kokend water leveren voor onkruidbestrijding aan The Green Solution. De overeenkomst is een vervolg op een succesvolle pilot in Amsterdam met kokend water van de Primco biomassacentrale in Lelystad. The Green...
Biowkk Zaandam een jaar in bedrijf

Biowkk Zaandam een jaar in bedrijf

De biomassacentrale voor het warmtenet van Zaanstad kreeg vooraf heel wat onterechte kritiek. Men sprak over het slopen van bossen maar deze centrale gebruikt uitsluitend versnipperd snoeihout uit de regio. Het is bovendien een uiterst schone centrale die Adblue...
Greenport Aalsmeer verduurzamen

Greenport Aalsmeer verduurzamen

Greenport Aalsmeer heeft begin maart 2021 een factsheet energie gepubliceerd met een inventarisatie van de opties per gebiedsdeel voor hernieuwbare energie en levering van CO2 via het net OCAP. De studie is uitgevoerd door Jeroen Larrivee..
Webinar SDE++: trends 2020 en nieuwe opties 2021

Webinar SDE++: trends 2020 en nieuwe opties 2021

Op 4 maart 2021 organiseerde de projectgroep Biomassa & WKK een webinar over de SDE++, de steunregeling voor productie van hernieuwbare energie en reductie van CO2. Martijn Bos van RVO, de uitvoerende organisatie van de SDE en Sander Lensink, auteur van het...
4 maart 2021- Webinar kansen en trends SDE++

4 maart 2021- Webinar kansen en trends SDE++

De SDE++ is de grootste stimuleringsregeling voor CO2-besparing. Welke trends spelen er en wat kunnen we in 2021 verwachten? Meldt u aan voor het SDE++ webinar van de Projectgroep Biomassa &wkk. Op 4 maart organiseert de Projectgroep Biomassa & wkk samen met...