Biomassa – Beschikbaarheid en Handel

23 maart 2010 | Workshop

In deze workshop werd ingegaan op zaken als beschikbaarheid, certificering, prijsvorming en contracteerbaarheid van lange termijn biomassa contracten. De workshop was vrij toegankelijk voor leden van de projectgroep Biomassa & WKK, niet-leden betaalden 300 Euro.

Programma

09.30 – 10.00Ontvangst met koffie
10.00 – 10.30Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor warmte en elektriciteit in 2020
Wolter Elbersen, Wageningen Universiteit en Research instituut AFSG.
10.30 – 11.00Hout uit natuur en openbaar groen
Paul Sessink, Branche Vereniging Organische Restststoffen (BVOR).
11.00 – 11.30Pauze
11.30 – 12.00Afdekken van lange termijn prijsrisico’s
Marc de Wit, Unie van Bosgroepen
12.00 – 12.30Bio-olie voor warmtekrachtkoppeling
Frank Bergmans, Productschap MVO, Den Haag
12.30 – 13.30Lunch
13.30 – 14.00Prijsvorming van vergistingsproducten
Klaas Kooistra, E-Kwadraat Advies
14.00 – 14.30
Import van biomassa 
Ronald Zwart, Bio Fuel Projects International
14.30 – 15.00Pauze
15.00 – 15.15Schone verbranding van sojahullen
Chris Velzeboer, Cargill Nederland
15.15 – 16.15Excursie Cargill – Stoomproductie op eigen restproduct

Route

Rhône Congres & Party Centre
Rhôneweg 12 – 14
1043 AH Amsterdam

Nieuwsbrief