Bioenergie essentieel

1 juni 2021 | Nieuws

Op 31 mei presenteerde het CBS het aandeel duurzame energie in het totaalverbruik over 2020. Dit was het jaar waarin duidelijk moest worden of Nederland de afspraak met de EU van 14% haalde. Helaas was het 11,1% ondanks daling van het verbruik met 3% door corona. Via een statistische overdracht van 16 TWh groene energie uit Denemarken ontliepen we een boete van de EU.
De grafiek laat zien dat eigen duurzame energie vooral uit biomassa komt. Zonder die groene energie waren we blijven steken op 5%.

Nieuwsbrief