Verslag webinar 8 juli: PBL & WUR over houtige biomassa

8 juni 2020 | Kennisbank

Houtige biomassa ligt al jaren onder een vergrootglas. Onlangs heeft PBL een zeer uitgebreid onderzoek gepubliceerd waarin argumenten van voor- en tegenstanders van houtige biomassa zijn besproken. Wat zijn de laatste inzichten? Tijdens het webinar lieten we twee experts aan het woord en was er de gelegenheid om vragen te stellen.

Ir. Bart Strengers van het PBL vertelde tijdens het webinar over de aanleiding en belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Er zijn honderden papers en personen geraadpleegd en de belangrijkste issues van biomassa zijn benoemd. De kern is dat een klimaatneutrale circulaire economie een significante rol voor biomassa impliceert, maar dat er wel politieke keuzes gemaakt moeten worden hoe en waar welke biomassa ingezet moet worden.

Het frame dat we massaal onze bossen opstoken klopt niet volgens Prof.dr.ir. Gert-Jan Nabuurs. In Europa hebben we meer bos dan ooit sinds de middeleeuwen. Er groeit meer bij dan er gekapt wordt, maar klimaatverandering bedreigt wel de gezondheid van de bossen. Met name de fijnspar, veelal in productiebossen in Centraal Europa, sterft op grote schaal en wordt vervangen door loofbos. We moeten blijven investeren in onze bossen om ze gezond te houden en om te borgen dat duurzaam geoogst kan blijven worden. De Europese bossen kunnen maximaal 10% van de Europese energievraag op een duurzame wijze dekken.

Presentaties

Nieuwsbrief