5 mrt 2019: Bijeenkomst SDE+, SDE++ en Klimaatakkoord

14 januari 2019 | Workshop

De tarieven van de SDE+ 2019 zijn inmiddels gepubliceerd. Wat betekenen ze voor uw biomassaprojecten en hoe gaat het vanaf 2020 met de SDE++? Wat staat er in het Klimaatakkoord over bio-energie? Daarover ging de bijeenkomst van 5 maart bij Afvalenergiecentrale ARN.

ARN wekt al op diverse wijzen duurzame energie op, waaronder elektriciteitsproductie uit afval en de warmte die daarbij vrijkomt, vergisting en zonne-energie. Meer is mogelijk. ARN zou bijvoorbeeld meer GFT kunnen verwerken, maar dan moeten overheden wel duurzaamheidseisen opnemen in aanbestedingen. Bovendien is meer warmtelevering mogelijk. Wie neemt de regie?

De SDE+ 2019 werd vervolgens gepresenteerd met diverse veranderingen, waaronder de toevoeging van nieuwe categorieën als stadsverwarming op houtpellets en verbranding van B-hout, en bestaande slibvergisting met nieuwe gasopwerking.

Vanaf 2020 start de opvolger van de SDE+: de SDE++. Deze regeling borduurt voort op de SDE+, maar zal meer categorieën bevatten. De methodiek blijft op basis van de ‘onrendabele top’, alleen de ranking van de subsidieaanvragen wordt straks gedaan op basis van €/ton CO2 bespaard in plaats van €/kWh.

Tot slot werd door Over Morgen een uiteenzetting gegeven over biomassa in de energietransitie. Biomassa blijft actueel, en is een belangrijke route voor hoge temperatuur warmtenetten. Warmenetten die op termijn in temperatuur kunnen dalen, waarbij biomassa meer naar de piek kan verschuiven.

Na de presentaties stapten we in de bus voor een rondleiding bij de vergister en de CO2-afvang en vervloeiingsinstallatie.

Presentaties:

ARN – Afval en circulariteit

RVO – SDE+ 2019

PBL – SDE++ 2020

Over Morgen – Biomassa in de energietransitie

Nieuwsbrief