4 maart 2021- Webinar kansen en trends SDE++

1 februari 2021 | Nieuws

De SDE++ is de grootste stimuleringsregeling voor CO2-besparing. Welke trends spelen er en wat kunnen we in 2021 verwachten? Meldt u aan voor het SDE++ webinar van de Projectgroep Biomassa &wkk.

Op 4 maart organiseert de Projectgroep Biomassa & wkk samen met PBL en RVO een webinar over de SDE++. Het eindadvies SDE++ 2021 met bijbehorende subsidietarieven is dan gereed en inzichten hieruit worden met u gedeeld.

Als eerste zal Sander Peeters van RVO enkele inzichten delen uit de najaarsronde van de SDE++ 2020, de eerste ronde na de verbreding van de regeling. Ook zal hij ingaan op enkele bredere trends die RVO ziet. Daarna zal Sander Lensink van het Planbureau voor de Leefomgeving schetsen hoe de verdere verbreding van de regeling in 2021 en verder vorm zal krijgen.

Programma

  • Opening door biowkk
  • Sander Peeters (RVO) – Trends in aanvragen & projecten
  • Sander Lensink (PBL) – SDE++ 2021 en verder
  • Afsluiting

Het webinar zal gehouden worden middels MS-teams. Er zijn geen kosten verbonden aan het webinar. U kunt zich hieronder aanmelden en ontvangt dan t.z.t. de link.

Nieuwsbrief