23 Okt: Bijeenkomst bio-WKK over bio-energie en carbon capture bij HVC

24 augustus 2018 | Workshop

Op 23 oktober organiseerde projectgroep BioWKK een excursie naar HVC in Alkmaar. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, biomassa (afvalhout, riooslib), geothermie, zon en wind. Nieuwe ontwikkelingen zijn de uitbreiding van het warmtenet naar glastuinbouwgebieden. HVC heeft nog ruim voldoende warmte uit biomassa en afval om veel meer afnemers te voeden (Presentatie HVC).

Biomassa levert duurzame warmte, maar er komen wel emissies vrij. Toch kan houtstook veel schoner zijn dan men denkt. Eén hedendaagse ketelinstallatie die duizenden woningen verwarmt, heeft dezelfde impact op de fijnstofconcentratie in de directe omgeving als één conventionele houtkachel die af en toe wordt gestookt (Presentatie Procede).

Vanwege de reductiedoelstellingen uit het regeerakkoord moeten afvalverwerkers hard aan de slag om CO2-uitstoot te reduceren. CO2-afvang is hierbij noodzakelijk. HVC gaat een belangrijke pilot doen om CO2 af te vangen en te leveren aan de glastuinbouwgebieden Agriport, Alton en Grootslag (Presentatie HVC).

Uiteindelijk is CO2-afvang op veel grotere schaal noodzakelijk. Mogelijkerwijs kan het OCAP netwerk worden uitgebreid en worden gekoppeld aan CO2-opslag in gasvelden op zee (Presentatie OCAP).

Na de lezingen zijn de bio-energiecentrale en de afvalverbrandingsinstallatie bezocht..

Presentaties:

HVC – Warmtenet Alkmaar

HVC – carbon capture

OCAP – Ontwikkelingen van de CO2-rotonde in Noord en Zuid Holland

Procede Biomass – Emissies van particuliere en professionele houtstook

 

Nieuwsbrief