Vloeibare groene brandstoffen als biomethanol staan volop in de belangstelling. Op 7 december geeft de Projectgroep Biomassa & WKK over de opwekking en het gebruik van vloeibare biobrandstoffen voor stroom en warmte. Aan het eind van de workshop is er een excursie naar een in aanbouw zijnde warmtekracht op bioethanol en een bestaande wkk op biogas.

Programma

10.00 – 10.30 Ontvangst
10.30 – 11.00 Een jaar ervaring met diesel-wkk op Bioline in Ermelo
Rolf Bosma, Unica Ecopower te Hoevelaken
11.00 – 11.30 Is Jatropha een optie voor biowkk?
Jatropha,een plant die verwant is aan de rubberplant, groeit goed in drogegebieden. De Jatropha-olie is niet geschikt voor consumptie, maar wordtin India al veel gebruikt voor de productie van biodiesel.
Frank Tervoorde, Oil & Fat Packers Rotterdam
11.30 – 12.00 Pauze
12.00 – 12.30 De ontwikkelingen bij pyrolyse
Ontwikkelingen, eerste praktijkervaringen en toepassingen van pyrolyse-olie in wkk-concepten. 
Bert van de Beld, BTG Biomass Technology Group te Enschede
12.30 – 13.30 Lunch
13-30 – 14.00 WKK met brandstofcel op bio(m)ethanol
InBerlijn is enkele jaren ervaring met een 250 kWe brandstofcel diefunctioneert op biomethanol en aardgas in elke willekeurigemengverhouding. De warmte komt vrij op hoge temperatuur.
Kai Klinder, MTU CFC te Ottobrunn
14.00 – 14.30 Productie van biomethanol uit hout
Houtkan dienen als bron voor de productie van biomethanol. Hierbijverkrijgt men een hoogwaardige brandstof zonder dat er concurrentie metvoedseltoepassingen ontstaat.
Jan Heetebrij, Heecon Business Development
14.30 – 15.00 Biogas en bioethanol op boerderijschaal
Destillatie van ethanol kost veel energie in de vorm van warmte; bijstroomopwekking uit biogas is juist warmte beschikbaar. Daarnaast zijnde restanten van de ethanolproductie te gebruiken voor de productie vanbiogas. Een ideale kringloop?
Douwe Frits Broens, Agrologistiek BV te Breda
15.00 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.30 Excursie naar een biogasinstallatie en een in aanbouw zijnde bioethanolinstallatie bij Norg
Bosma te Zuidvelde