De bijeenkomst op 19 maart in Den Haag over subsidies telde ruim 70 deelnemers. Een mooie opkomst en de deelnemers kregen geen spijt want de informatie van de verschillende sprekers was zonder meer waardevol. Er liggen niet alleen kansen bij de bekende SDE+ maar ook bij de provincies en de EU voor financiële steun bij duurzame energie.

 

Horizon 2020

Kathrin Braun van RVO NL liet zien welke hoofdstukken binnen het enorme EU-programma Horizon 2020 kansen bieden voor bedrijven die plannen hebben voor innovaties met duurzame warmte(krachtkoppeling). De innovaties hoeven overigens niet beslist in de vorm van technische ontwikkelingn maar kunnen ook projecten voor marktintroductie zijn of het oplossen van marktbarrieres. De EU-commisie zoekt ook naar combinaties van duurzame warmte/koude en stroom.
Uit ervaring kon Braun melden dat bij EU-projecten vaak veel tijd nodig was om partners in andere EU-staten te vinden. Wacht daar niet te lang mee, was haar tip.
Voor MKB’s is het mogelijk om individuele aanvragen in te dienen zonder internationale partners. De kans op succes is in die categorie maar 1 procent, waarschuwde Braun.
Braun raadde ook aan om eerst te onderzoeken of uw idee misschien al eerder in EU-programma’s is aangevraagd.

SDE+ 2014 en daarna

‘De verdubbeling van het budget voor de SDE in 2013 naar 3 miljard Euro maakte het mogelijk dat we zelfs aanvragen in de laatste fase in december nog in behandeling konden nemen,’ vertelde Jan Bouke Agterhuis van RVO NL. Dat is een groot verschil met 2012 toen het budget in de eerste fasen al opraakte. In 2014 is het budget met 3,5 miljard nog groter dan in 2013 waardoor voor alle optie de kansen goed zijn.
Sander Lensink van ECN legde uit waarom het budget toch weer groter is. Het doel voor 2020 van 14 % duurzaam is alleen haalbaar als er meer budget beschikbaar komt. Voor de eerstkomende jaren verwacht Lensink dan ook dat het budget op hetzelfde niveau blijft als in 2014. Daar bovenop komt een enorm budget van 20 miljard voor wind op zee en geld voor bijstook in kolencentrales.
Na 2020 is alles onduidelijk; de EU heeft voor afzonderlijke lidstaten geen doelen vastgesteld. Bij EZ denkt men ook aan de optie import. Dit kan voor het doel van 2020 alleen van landen die hun EU-doelstelling al hebben bereikt.
Wouter Siemers wees op de mogelijkheden van ondersteuning  door RVO NL bij projecten in de SDE+.

 

Provincies actief

De mogelijkheden bij de provincie Fryslân, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holand werden besproken op de bijeenkomst op 19 maart. Over het algemeen richt men zich op financiering van projecten waarvan de banken de risico’s net te groot vinden. ‘Als overheid zijn we wel verplicht om met een marktconform rentetarief te werken,’ stelde Sjef van der Lubbe van Fryslân als eerste spreker. Dorine Putman van energiefonds Overijssel en Alexander de Roo van Gelderland sloten zich daarbij aan. De fondsen zijn ook revolverend.
Stef Roëll vertelde dat provincie Utrecht niet zelf financiert maar voor een deel van de projectrisico’s een bankgarantie verstrekt. De garantstelling gaat tot een kwart van de totale financiering.
Zuid-Holland richt zich op de ontwikkeling van warmtenetten zowel in stedelijk gebied als in de glastuinbouw. Arend Bosma schetste het perspectief van een groot net in de driehoek Leiden-Maasvlakte-Dordrecht. Verschillende projecten lopen of zijn in planning. In de glastuinbouw zijn er een tiental nieuwe geothermieprojecten gereed voor de start maar de financiering blijkt toch nog lastig. Een probleem is dat herwaardering van de grondwaarde in deze sector het eigen vermogen beperkt.

 

Presentaties op website

De presentaties van alle sprekers op 19 maart zijn als PDF beschikbaar op onze website.