Op 2 april stuurde minister Kamp een brief naar de Tweede Kamer waarin hij toelicht hoe Nederland van gasketels naar duurzame warmte en restwarmte overgaat. Zijn warmtevisie kreeg veel publiciteit.

Meer Info