Warmtepompen voor grote vermogens en hoge temperatuur komen na een snelle opmars in Denemarken nu ook in Nederland en Vlaanderen in de belangstelling. Enkele fraaie voorbeelden zijn Warmtebedrijf Delft, McCain in Hoofddorp en Friesland Campina in Beilen.
De nieuwe ontwikkeling sluit enerzijds aan bij de ontwikkelingen op de spotmarkt voor elektriciteit en anderzijds op de wens om geothermiebronnen, biomassacentrales en restwarmte beter te benutten.
De ‘superwarmtepompen’ maken grote temperatuursprongen mogelijk en ze kunnen efficiënt gebruik maken van bronnen met wat hogere temperatuur zoals geothermie, koelwater uit de industrie en schoorsteenwarmte van houtketels. Het energetisch rendement van deze industriële warmtepompen is hoger dan van kleinere warmtepompen. De superwarmtepompen gebruiken bovendien natuurlijke koudemiddelen wat past in het Europees beleid om synthetische koudemiddelen met fluor gefaseerd te verbieden.

 

Seminar met praktijkvoorbeelden

Op 30 januari is er in Rijswijk (ZH) een seminar met praktijkvoorbeelden. De praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd door hoofd R&D van Johnson Sabroe, Klaas de Jong van stichting Warmtenetwerk en Bram van As van De Kleijn Consulting.
Stijn Schlatmann, directeur van EnergyMatters zal de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt schetsen. Die zijn gunstig voor grote ondernemingen die op de spotmarkt kunnen profiteren van de overschotten van windenergie en zonnestroom.
Op het open podium spreken o.a. vertegenwoordigers van GEA Grasso, Reduses en Innoforte.

 

Toekomstgerichte warmtecentrale

Na de presentaties op het seminar is er een bezichtiging van de centrale van Warmtebedrijf Eneco Delft. Deze centrale kan al heel flexibel inspelen op de elektriciteitsmarkt. Bij lage stroomprijzen draait een warmtepomp van 1,2 MW en bij hoge stroomprijzen een WKK van 1,8 MW. Een warmtebuffer zorgt ervoor dat beide opties los van de momentele warmtegraad kunnen draaien.

De warmtepomp heeft als bron het gezuiverde rioolwater van AWZI Harnaschpolder en levert warmte op hoge temperatuur voor het warmtenet.
De installatie is gebouwd door ons lid Lek/Habo.

 

Wilt u ook op het podium?

Van 13.20-14.00 is er een podium voor presentatie van nieuwe ontwikkelingen, producten en projecten. Het publiek kiest dan de Hottest Heatpump met een vermogen van meer dan 100 kW.