Biomassa is tussen alle aandacht voor wind en zon wellicht wat onderbelicht, maar juist nu zijn er grote successen te melden. De projectgroep Biomassa & WKK zet zich in voor kennisoverdracht en promotie. Word in 2015 ook lid en neem gratis deel aan onze bijeenkomst op 11 december in het Provinciehuis Overijssel over praktijkervaringen met houtstook.

 

Biocentrale De Purmer in bedrijf

Vandaag is de warmtecentrale van Stadsverwarming Purmerend (SVP) iop vol vermogen beschikbaar. De Purmer heeft 4 houtgestookte ketels met een totaal
vermogen va maar liefst 44 Megawatt. Dankij deze nieuwe centrale krijgen volgend jaar 25.000 woningen in Purmerend in 2015 warmte die voor 80 % groen is.

AVR levert warmte aan Arnhem

Eind 2013 startte Cofely in opdracht van NUON met de aanleg van een koppelleiding tussen de warmtenetten in Duiven en Westervoort en die in Arnhem. De leiding heeft een capaciteit van 30 MW. Op 27 november ging de eerste warmte door de leiding van Duiven naar de wijk Schuytgraaf. AVR levert warmte uit de afvalenergie-centrale en uit een proces waarin papierpulpresidu wordt verwerkt tot cement.

 

Sportcentrum Kardinge op biomassa

Op 20 november is door wethouders De Rook en Gijsbertsen van Groningen de openingshandeling verricht voor de ingebruikname van de biomassa-installatie van Sportcentrum Kardinge in Groningen. De installatie wordt gestookt met groenafval uit de gemeente Groningen, de warmte die hiermee wordt opgewekt wordt gebruikt om de zwembaden en de rest van de vertrekken van het sportcentrum Kardinge te verwarmen.

Bermgrasvergister in Waalwijk

HoSt Biogas bouwt op het Ecopark in Waalwijk een vergister voor natuur- en bermgras die jaarlijks 3,7 miljoen m3 groen gas gaat produceren dat wordt afgenomen door Eneco.

Ook in 2015 weer steun voor bio-energie

De steunregeling voor de productie van duurzame energie krijgt ook in 2015 weer een budget van 3,5 miljard Euro. In de categorie biomassa zijn diverse vormen subsidiabel zoals stoken van hout, bio-olie en biogas, warmtekrachtkoppeling op biobrandstoffen en de productie van groen gas.

Activiteiten projectgroep in 2015

De projectgroep Biomassa & WKK zal ook volgend jaar de ontwikkeling van bio-energie ondersteunen. We organiseren weer bijeenkomsten over technologie, subsidies en financiële aspecten en excursies naar innovatieve projecten. Als u ideeën hebt voor onderwerpen en reisdoelen, dan kunt u die melden via info@biowkk.eu of bij de organisatoren:
Sander Peeters (Energy Matters) 030-6911844
Klaas de Jong (Energieprojecten.com) 0521-522570