Op 11 november informeerde minister Kamp de Tweede Kamer per brief over de plannen voor 2015 met de Nederlandse steunregeling voor duurzame energie SDE+.

Het systeem blijft in basis ongewijzigd en de minister wijst er op dat EU en IEA positief zijn over de Nederlandse systematiek dat gebaseerd op concurrentie en neutraliteit voor wat betreft technologie.  Toch komt er in 2015 ook een tender voor wind op zee.

Evenals in 2014 is er in 2015 weer 3,5 miljard Euro budget. De eerste van de totaal 9 fasen gaat open op 31 maart.

In 2015 kunnen kolencentrales weer steun krijgen voor bijstook van biomassa. Centrales die ook warmte leveren krijgen een aangepaste vergoeding.

Er zijn meer verfijningen in de regeling zoals banking en overgang van MEP naar SDE+.

Budget SDE+ 2014 overtekend

Op 3 november ging fase 6 van de SDE+ open. Al een dag later bleek het budget met 1,6 miljard Euro te zijn overtekend. In een dag tijd werden er 3.552 aanvragen ingediend. Bijna alle aanvragen betroffen zon-pv.

 

Bioenergiedorpen van het jaar

Minister Schmidt van de Duitse Bondsregering kende op 12 november aan drie verschillende dorpen de onderscheiding Bioenergiedorf des Jahres 2014 toe. De winnaars waren:
– Lathen in Nedersaksen
– Bechstedt in Thüringen
– Untermaßholdingbach in Baden-Würtemberg.
In 2011 heeft onze projectgroep een bezoek gebracht aanEnergiegenossenschaft Emstal in Lathen. Sindsdien is er nog een warmtekrachtcentrale op hout bijgebouwd die 10 MW warmte levert en een ORC-turbine van 1 MW heeft.