Het budget voor steun aan de productie van duurzame energie is in 2014 nog weer wat groter dan in 2013. De systematiek van de SDE+ blijft echter ongewijzigd. De openstelling van de eerste fase is op 1 april 2014. Het budget is 3,5 miljard Euro. In 2013 was dit nog 3 miljard.

Dat blijkt uit de brief die minister Kamp  op 31 oktober per brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een belangrijk verschil in de regeling van dit jaar is dat deze niet langer is te combineren met de Energie Investeringsaftrek (EIA). Daarnaast wordt de beoordeling van de aanvragen aangescherpt. Er is een haalbaarheidsstudie nodig en bij warmteprojecten is een onderbouwing van de afzet verplicht.
Meer hierover in de nieuwsbrief van de Projectgroep Biomassa en WKK.