Het budget voor steun aan de productie van duurzame energie is in 2014 nog weer wat groter dan in 2013. Dat blijkt uit de brief die minister Kamp  op 31 oktober per brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De systematiek van de SDE+ blijft ongewijzigd. De openstelling van de eerste fase is op 1 april 2014. Het budget is 3,5 miljard Euro. In 2013 was dit nog 3 miljard.

Een belangrijk verschil in de regeling van dit jaar is dat deze niet langer is te combineren met de Energie Investeringsaftrek (EIA). Daarnaast wordt de beoordeling van de aanvragen aangescherpt. Er is een haalbaarheidsstudie nodig en bij warmteprojecten is een onderbouwing van de afzet verplicht.

De door ECN berekende basisbedragen voor 2014 per technologie zijn ook bekend gemaakt. De categorie ketels op vaste biomassa is opgesplitst in 0,5-5 MW en groter dan 5 MW.

Verlengde levensduur

De mogelijkheden voor eigenaars van bio-installaties, waarvoor in de komende jaren de MEP of MEP-OV afloopt, zijn vergroot. Aanvragen kan in 2014 vanaf 3 jaar voor afloop; dit is nu nog 1,5 jaar.

Resultaten SDE+ 2013

Minister Kamp informeerde de Tweede Kamer ook over de resultaten van de SDE+ tot nu toe in dit jaar. Kamp is tevreden over de invoering van concurrentie in de SDE+. Dat heeft geleid tot meerdere aanvragen voor een subsidie die lager is dan volgens het basistarief. Alhoewel Kamp met name de aanvragen voor wind noemt, blijft de categorie hernieuwbare warmte én WKK veruit het grootste als het om toewijzing van budget gaat. Na aftrek van geothermie en zonthermie blijft warmte én WKK op biomassa nog steeds de belangrijkste in de SDE+ van 2013.
Interessant is dat er dit jaar ook enkele projecten met biomassa vergassing toegekend zijn. Zo staat groen gas op basis van vergassing op de lijst en is er een project met een vergasser WKK.
Op dit moment is de SDE+ al flink overtekend. Toch is het beschikbare budget over 2013 nog niet volledige toegekend. De SDE 2013 is daarom nog steeds open voor nieuwe aanvragen.

Stagnatie aandeel duurzaam in 2012

Het aandeel duurzaam in het energieverbruik was volgens CBS-statistieken 4,4 procent. Ten opzichte van 2011 was er geen sprake van groei, wat zorgwekkend is voor de realisatie van de EU-afspraak van 14 procent in 2020. 70 procent van de duurzame energie in 2012 was afkomstig van biomassa.

Tender groene warmte Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft de steunregelingen voor duurzame warmte, restwarmte en groen gas goedgekeurd. Groene warmte en restwarmte hebben elk een budget van ruim 3 miljoen euro, terwijl er voor biomethaan in het aardgasnet 671.000 Euro beschikbaar is.

De steun wordt via een tender toegekend. De eerste call is gepland in de periode van 15 november tot en met 15 januari.