Op deze pagina vindt u het programma van de workshop ‘Covergisting in de voedingsindustrie II’ , die op 22 september 2005 bij de Bavaria brouwerij in Lieshout werd gehouden.

Programma

9.45 – 10.15 Ontvangst in Moorees
10.15 – 10.20 Opening door dagvoorzitter
10.20 – 10.40 Transportbesparing
Minderrnvrachtauto’s op de weg, betekent minder overlast en is beter voor hetrnmilieu. Hoe bereik je transportbesparing bij de afvoer van reststromen?
Klaas de Jong, Stichting Schoner Transport en Energieprojecten te Vledderveen
10.40 – 11.10 Reststromen in de voedingsindustrie
Welke mogelijkheden zijn er en is samenwerking met derden aantrekkelijk?
Tom Dekker, Aquifer te Deventer
11.10 – 11.40 Pauze
11.40 – 12.10 Reststromen leveren geld op als energiebron bij aardappelverwerkers
Praktijkervaringenrnmet vergisting van schillen, zetmeel en retourproducten bij Remofritesrnin Verrebroek en bij Lamb Weston/Meijer in Bergen op Zoom.
Joop Colsen, Colsen Milieutechniek te Hulst
12.10 – 12.30 Biogas omzetten in groene stroom en warmte
Kosten en opbrengsten van warmte-krachtkoppelingen op biogas en de steunregeling MEP voor groene stroom uit biomassa.
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Duurzame energie en energiebesparing bij Bavaria
Bavariarngebruikt biogas van haar waterzuivering in een wkk, maar heeft ookrnandere innovatieve projecten gerealiseerd, waaronder de terugwinningrnvan koude uit koolzuur.
Bavaria te Lieshout
14.00 – 14.30 Biologische ontzwaveling
Jochem Garthoff, Paques te Balk
14.30 – 16.00 Excursie biogasinstallatie Bavaria