Tien jaar Projectgroep 

De Projectgroep Biomassa & WKK bestaat in 2014 tien jaar. In tien jaar zijn heel veel innovatieve projecten en technieken rond biowkk langsgekomen bij de workshopsvan de Projectgroep. In tien jaar is er ook veel veranderd in de sector: naast biowkk zijn er zijn veel nieuwe mogelijkheden bijgekomen voor efficiënte benutting van biomassa. Daarom gaat de Projectgroep verbreden.

In 2014 willen we ons richten op kennisuitwisseling rond het combineren van van biomassa en warmtekracht met andere energieopties. Zo kunnen we een versnelling realiseren van de verduurzaming van Nederland en Vlaanderen.
Het wordt een feestelijk geheel in ons jubileumjaar.

 

Programma 2014

In 2014 gaan we voor u de volgende bijeenkomsten organiseren:

 

De houtketel van het warmtenet van het Deense stadje Vejen heeft twee rookgascondensors in serie. In de tweede worden de rookgassen gekoeld tot 20 graden door een warmtepomp die warmte van 70 graden levert.

De houtketel van het warmtenet van het Deense stadje Vejen heeft twee rookgascondensors in serie. In de tweede worden de rookgassen gekoeld tot 20 graden door een warmtepomp die warmte van 70 graden levert.

Innovatieve warmtepompen voor: biowkk, houtketels, riool en geothermie

Rookgassen die met 20 graden de schoorsteen uitgaan of warmte uit het riool leveren op 80 graden? Dat is mogelijk dankzij nieuwe ontwikkeling bij warmtepompen. In Denemarken worden ze al standaard ingezet bij houtketels en geothermie.

In onze workshop geven we een overzicht van ontwikkelingen en mogelijkheden.
Voorlopige datum: 13 februari

 

Nationale en regionale subsidies

Onze jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst over de SDE+ zal in 2014 worden aangevuld met informatie over provinciale en regionale steunregelingen voor energie.
Voorlopige datum: 20 maart

 

EU Horizon 2020

De EU introduceert het programma Horizon 2020 voor het stimuleren van innovatie en ontwikkeling.  Energie is een belangrijk onderdeel binnen dit programma en men zoekt onder andere naar combinaties van duurzame elektriciteit en warmte en koude.
In onze bijeenkomst zullen we zoeken naar mogelijkheden voor deelname van onze leden aan projecten en samenwerkingsverbanden met partijen in andere EE-landen.

 

Het Oostenrijkse dorp Sankt Margarethen am Moos is energieneutraal dankzij de eigen productie van elektriciteit, warmte en groen gas voor auto's en tractoren door een coöperatie van akkerbouwers en veehouders.

Het Oostenrijkse dorp Sankt Margarethen am Moos is energieneutraal dankzij de eigen productie van elektriciteit, warmte en groen gas voor auto’s en tractoren door een coöperatie van akkerbouwers en veehouders.

Energieneutrale dorpen en wijken

In Duitsland en Oostenrijk zijn al verschillende ‘energiedorpen’, die dankzij combinaties van zon, wind en biomassa energieneutraal zijn. In een workshop leggen we de Nederlandse ontwikkelingen naast deze modellen en bespreken we de kansen voor neutrale dorpen en wijken in Nederland en Vlaanderen. Het accent zal liggen op lokale samenwerking.

 

Laagwaardige biomassa

De toename aan bioenergiecentrales maakt de meer gangbare vormen van biomassa schaarser. Maar er zijn nog een aantal vormen van biomassa zoals bermgras en riet, die nog niet of nauwelijks worden benut.

Hoe groot is het potentieel binnenlandse biomassa en hoe kan deze laagwaardige biomassa worden ingezet? De ontwikkelingen voor de benutting van deze laagwaardige vormen van biomassa worden in onze bijeenkomst toegelicht.

 

Excursie

In 2014 zullen we naast de bijeenkomsten ook een excursie organiseren. Voorstellen voor een doel kunt u bij ons indienen.

 

Deelname in 2014

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor medewerkers van organisaties, die lid zijn van de projectgroep. Het lidmaatschap voor de Projectgroep kost in 2014 per organisatie 1300 euro.
Wilt u lid worden van de Projectgroep, lees dan verder op onze website.