De opbrengsten van vergisters zijn met nieuwe technieken sterk te verbeteren bij een duurzamer proces. In deze workshop komen nieuwe ontwikkelingen als indikken van slib en kleinschalige decentrale vergisting aan bod.

 

Programma

09.30 – 09.45 Ontvangst met koffie
10.00 – 10.15 Toekomstvisie biogas
10.15 – 10.45 Columbus: efficiënter vergisten met ingedikt slib
Ondede naam Columbus is een vergistingstechniek ontwikkeld die het mogelijkmaakt om ingedikt slib effectief te vergisten. Door het indikken neemtde capaciteit van een vergister sterk toe.
Ben Bisseling, Royal Haskoning te Nijmegen
10.45 – 11.15 Toiletwater en keukenafval decentraal vergisten
InSneek loopt een proefproject met vergisting van zwart water bij 20woningen. Een vervolgproject met 200 woningen wordt voorbereid.
Brendo Meulman, Landustrie te Sneek
11.15 – 11.45 Pauze
11.45 – 12.15 Thermofiele vergisting en digestaatbehandeling
Hetverwerken van het digestaat dat overblijft bij thermofiele vergistingbiedt nieuwe perspectieven voor biogas. Een totaalconcept voor deverwerking van mest en andere organische reststromen is een nieuwe stapin de richting van duurzame landbouw en agroindustrie.
Joop Colsen, Colsen Milieutechniek te Hulst
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 13.45 Algenteelt en vergisting: een mooie combinatie? 
MelkveehouderijZijlstra gaat in gesloten teelt algen kweken met warmte, CO2 enmineralen uit een mestvergister. Deze mestvergister draait al enkelejaren succesvol op het bedrijf uit het Friese Hallum.
Rob Korten, DLV Plant te Wageningen i.s.m. Crassus te Deventer
13.45 – 14.15 Propstroomvergisters
Voor welke biomassastromen is een propstroomvergister de oplossing enwat zijn de specifieke eigenschappen van deze vergister?
Jan Driegen, OGIN Biogasinstallaties te Dronten
14.15 – 14.30 Vergisting van restaurantafval bij Bewa Moerdijk
Bewa heeft een speciale vergister met pasteurisatie voor keukenafvalvan restaurants en ziekenhuizen in bedrijf. In augustus wordt hier eeninstallatie voor hergebruik van water toegevoegd.  De wkk op biogaslevert warmte aan opslagtanks voor olie.
Henry van Benten, Bewa Groep Moerdijk
14.30 – 14.45 Pauze
14.45 – 16.15 Bezichtiging van de vergistingsinstallatie en biowkk van Bewa Moerdijk