Het nieuwe jaar zit vol nieuwe kansen op het gebied van biomassa en warmtekracht. De nieuwjaarsbijeenkomst geeft u de mogelijkheid uw plannen uit te wisselen met collega’s uit het werkveld en nader kennis te maken met de Projectgroep Biomassa & WKK. Deelname is gratis voor leden en belangstellenden.

Programma

14.00 – 14,30 Ontvangst met koffie
14.30 – 14.50 Welkomstwoord
Welkom en een korte introductie van Eriks BV.
14.50 – 15.00 De Projectgroep Biomassa & WKK in 2007
Activiteiten en plannen van de Projectgroep Biomassa & WKK in 2007.
15.00 – 15.30 Green4sure
FrankRooijers van CE te Delft zal een toelichting geven op de plannen voorhet bereiken van een ambitieuze energiebesparing en CO2-emissiereductie die zij in samenwerking met onder andere milieuorganisaties hebben ontwikkeld.
Frank Rooijers, CE te Delft
15.30 – 17.00 Netwerkgelegenheid & Borrel
Mogelijkheidom collega’s uit het werkveld een goed nieuwjaar te wensen en teinformeren naar hun activiteiten voor 2007. U kunt tevens deelnemen aaneen rondleiding langs de productie-afdelingen van Eriks BV.