Op 2 april stuurde minister Kamp een brief naar de Tweede Kamer waarin hij toelicht hoe Nederland van gasketels naar duurzame warmte en restwarmte overgaat. Zijn warmtevisie kreeg veel publiciteit.

 

Op 2 april stuurde minister Kamp een brief naar de Tweede Kamer waarin hij toelicht hoe Nederland van gasketels naar duurzame warmte en restwarmte overgaat. Zijn warmtevisie kreeg veel publiciteit.

Dagbladen en de journaals van RTL en NOS besteedden op 2 april uitgebreid aandacht aan de warmtevisie van minister Henk Kamp. De journaals brachten ook praktijkvoorbeelden van nieuwe warmtenetten in beeld.

Bij RTL werd het warmtenet in Dordrecht in beeld gebracht en bij NOS dat van Nijmegen. Beide netten hebben een afvalenergiecentrale als bron: restwarmte én duurzame warmte uit biomassa!

De kern van de boodschap op televisie was dat Nederland zal overschakelen van gasketels op duurzame warmte en restwarmte. Die kern kwam ook in verschillende dagbladen terug. Enkele koppen:

Aardwarmte in plaats van gas (Dagblad vh Noorden)

Kamp wil meer verwarming via restwarmte (RD en ND)

 Kabinet wil af van gasverwarming (AD en Telegraaf)

Het Algemeen Dagblad publiceerde op 2 april een uitgebreid achtergrondartikel over de warmtevisie onder de kop: Een Nederland zonder aardgas? We zullen wel moeten!

De nieuwe warmtevisie biedt grote kansen voor duurzame warmte uit biomassa!