Op deze pagina vindt u het programma van de workshop ‘Ketenbenadering voor optimale benutting van biomassa’ , die op 14 februari 2006 bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam is gehouden.

 

Programma

9.30 – 10.00 Ontvangst
10.00 – 10.20 Opening en introductie Afval Energie Bedrijf
Wil Sierhuis, AEB Amsterdam
10.20 – 10.45 Bioraffinage, de brug tussen de landbouw en de chemie
Verhoging van de toegevoegde waarde van biomassa in de keten door productie van hoogwaardige chemicaliën.
Johan Sanders en Ben Bremer, Wageningen Universiteit (WUR)
10.45 – 11.15 Ketenbenadering bij verwerking van hout en groen afval
Bruins& Kwast verwerkt sloophout en groen afval tot producten en biobrandstoffen.Samen met Cogas bouwt men een wkk die afvalhout als brandstof gebruikt inGoor.
Henk Kwast, Bruins & Kwast te Goor
11.15 – 11.45 Pauze
11.45 – 12.15 Biomassa: de bakens verzet en de keten gesloten
Inde combinatie biomassa en energie kan synergie op het gebied van afval,energiekosten, milieu en transport worden bereikt. Aan de hand van een drietalconcrete voorbeelden wordt aangetoond dat ketenbenadering loont.
Egbert Klop, DWA Installatie- en Energieadvies te Bodegraven
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 13.45 Sturen op groene energie
Presentatie over ketenbenadering voor probleemstromen in de voedingsindustrie.
Johan Veldhuis, Landmark Projecten te Hengelo
13.45 – 14.15 Energie uit afval en integratie met biogas uit RWZI
Hetbiogas van een rioolwaterzuivering wordt bij AEB in gasmotoren gebruikt; dewarmte wordt benut voor verhoging van het rendement van de afvalverbrander.
Peter Sinoes, Afval Energie Bedrijf Amsterdam
14.15 – 14.45 Warmtedistributie bij afvalverbranding
Voorde benutting van restwarmte van de afvalverbranding wordt een distributienetvoor de woonwijk Parkstad en het bedrijventerrein Westpoort aangelegd.
Martin Buijck, Westpoort Warmte te Amsterdam
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.00 Bezichtiging installaties AEB en biogas wkk