Warmtebenutting is een belangrijke factor in de rentabiliteit en duurzaamheid van biowkk-systemen. Op 11 september 2007 organiseert de Projectgroep Biomassa & WKK daarom een workshop over mogelijkheden voor innovatieve warmtebenutting.

Programma

09.00 – 09.45 Ontvangst met koffie
09.45 – 10.00 Welkom en opening
ERIKS BV te Alkmaar
10.00 – 10.30 Flexibele warmteleidingen
Thermaflex heeft een nieuw systeem van voorgeïsoleerde kunststofleidingen ontwikkeld voor efficiënte aanleg van warmte- en koudenetten.
Ad van Lopik, Thermaflex te Waalwijk
10.30 – 11.00 High efficiency absorption chillers for CHP
Ontwikkelingenop het gebied van absorptiekoeling en absorptiewarmtepompen in onderandere geothermieprojecten en schoorsteenwarmtewinning bijafvalverbranding.
Dinesh Kamath, Thermax te Londen
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.00 Kostenreductie bij aanleg van warmtenetten
Hoe kunnen de kosten voor warmte-infrastructuur omlaag worden gebracht?
Maurice Verhulst, Weijers Waalwijk
12.00 – 14.15 Excursie met lunch naar HVC/Meerwarmte
Locatie: Jadestraat 1, Alkmaar 
HVCbedrijft in Alkmaar een moderne afvalverbrander; de joint-ventureMeerwarmte levert warmte van HVC aan bedrijven waaronder Eriks en aanhet nieuwe stadion van AZ.
HVC en Meerwarmte te Alkmaar
14.15 – 14.45 NH3 chiller voor temperatures below 0 °C
Samenmet instituut ILK heeft AGO een compacte absorptiemachine ontwikkelddie met behulp van warmte uit een wkk in de koel- en vriestechniek kanworden ingezet.
Helmut Peetz, AGO te Kulmbach(D)
14.45 – 15.15 Seizoenopslag van warmte en koude  in de bodem
Praktijkervaringenmet opslag van warmte en koude in aquifers en toekomstvisie van opslagop hoge temperatuur op grotere diepte (vanaf 500 m).
Guus Willemsen, IF Technology te Arnhem
15.15 – 15.45 Ontvochtigen en koelen met groene warmte
Het ontvochtigen en drogen van lucht is met een uiterst geringelektriciteitsverbruik mogelijk door gebruik van silicagel enregeneratie met restwarmte. Met het Desiccool-systeem kan ook luchtworden gekoeld met warmte als aandrijfbron.
Hans Kobes, Munters te Alphen a/d Rijn
15.45 – 16.30 Afsluitende borrel