Het Duitse bedrijf Microbenergy speelt slim in op de fluctuerende prijzen op de stroommarkt. Een nieuwe vinding moet middels elektrolyse het methaangehalte in een vergister verhogen tot wel 95%. Dat gebeurt met elektriciteit die tijdens stroomoverschotten op de markt  wordt benut.

Tijdens onze laatste bijeenkomst van 2 oktober werden de kansen belicht van een stroommarkt met fluctuerende prijzen. Vooralsnog lijkt power-to-gas geen haalbare optie om deze goedkope elektriciteit te benutten.

Een nieuwe vinding van MicrobEnergy maakt echter op een andere manier gebruik van de prijsschommelingen. Door middel van elektrolyse wordt het waterstofgehalte in de reactor verhoogd. Het waterstofgehalte is één van de beperkende factoren voor de reactie naar methaan. Door de elektrolyse moet een uiteindelijk methaangehalte mogelijk zijn van wel 95%. Het voordeel is bovendien dat de warmte die vrijkomt bij de elektrolyse meteen in de reactor benut wordt.

Met ondersteuning van het Duitse ministerie wordt het concept verder ontwikkeld.
Bron: DLV Joule