De opbrengsten van biogasprojecten zijn op verschillende manieren te verhogen. Op deze workshop komen een aantal opties aan bod, waaronder procesbeheersing, het gebruik van pijpleidingen om het biogas te transporteren naar een locatie waar het beter is te benutten, gebruik van bijproducten en combinatie met andere processen.

Programma

09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie
10.00 – 10.00 Opening
10.00 – 10.30 Welke producten leveren bij mestvergisters het meeste op?
Wetgeving, beschikbaarheid, biogasopbrengst, kosten en ontwikkelingen.
Klaas Kooistra, Ekwadraat Advies te Leeuwarden
10.30 – 11.00 Beheersing van het proces bij industriële vergisters
Joop Colsen, Adviesburo Colsen te Hulst
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.00 Reiniging van biogas en biogastransport per leiding
Doorsiloxanen en zwavel uit biogas te verwijderen zijn de onderhoudskostenvan gasmotoren lager. Bovendien maakt het ook de toepassing vanrookgascondensors mogelijk. Ook de populariteit van biogastransport perpijpleiding neemt toe, maar hoe pak je dat in de praktijk aan?
Aart de Graaf, 2G Energietechnik te Heek (D)
12.00 – 12.20 Uitplaatsing van een biogas-wkk: een praktijkvoorbeeld
Opde locatie van de vergister is vaak weinig warmte nodig. Door eenbiogasleiding aan te leggen, is de warmte elders wel nuttig tegebruiken. Een voorbeeld is het project Polderwijk, waar een wkk van 1MW een woonwijk verwarmt.
Wim Westendorp, Essent Warmte te ‘s Hertogenbosch
12.20 – 13.30 Lunchpauze
13.30 – 14.00 Mestvergisting en digestaatverwerking
DLV Plant te Wageningen
14.00 – 14.30 Vergisting in combinatie met een hout-wkk
Doorvergisting met een wkk op hout te combineren, is het rendement van hethele systeem te verhogen. De restwarmte van de biogasmotor kan namelijkhet water van het turbinesysteem van de houtwkk voorverwarmen, waardooreen hoger elektrisch rendement is te realiseren.
Herman Klein Theselink, HoSt te Hengelo
14.30 – 15.00 Ontwikkeling bij covergisting van rioolslib
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.30 Excursie WKK met mestvergister Polderwijk
Bezichtigingvan het project Polderwijk waar met een mestcovergister een helewoonwijk wordt verwarmd. De mestcovergister van de maatschap Van Beeklevert zijn biogas daarvoor niet alleen aan een wkk van 250 kW op heteigen terrein, maar ook via een transportleiding aan de verderopgelegen warmtecentrale Polderwijk met een 1 MW wkk.