Hout, of het nu om houtepellets of snoeiafval gaat, is breed inzetbaar voor de opwekking van warmte en kracht. De workshop ‘Hout voor groene stroom en warmte’ van 27 november gaat in op het gebruik van hout in micro-wkks voor woonhuizen tot aan het gebruik van snoeihout voor grootverbruikers van warmte. Ook innovaties op het gebied van houtvergassing, torrefactie en CO2-terugwinning worden besproken en er is een mogelijkheid om een wkk op houtzaagsel te bezichtigen.

Programma

09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie
10.00 – 10.30 De sunmachine
Thuisduurzame stroom en warmte opwekken is straks mogelijk met een micro-WKKmet Stirling-motor. Sunmachine verwacht op korte termijn eenserieproductie van een 3 kW-eenheid.
Own Energy Solutions te Ruinen
10.30 – 11.00 Houtpellets: productie en markt
Stand van zaken en toekomstverwachtingen voor de markt van houtpellets in Nederland.
Hylko Brandsma, Labee Energy Pellets te Moerdijk
11.00 – 11.15 Pauze
11.15 – 11.45 Warmtevoorziening van woonwijk op houtpellets
Woningcorporatie Zonnige Kempen verwarmt woningen in Antwerpen met een centrale houtpelletketel.
Ruben Guisson, VITO te Mol (B)
11.45 – 12.10 Kleinschalige houtvergassing
Xylowattbouwt kleinschalige houtvergassers in combinatie met een WKK, die 300 -1.500 kW elektrische energie en 600 – 3000 kW warmte leveren.
Xylowatt te Charleroi (B)
12.10 – 12.30 Integrated Biomass Gasification Cogeneration Plant
Luis Sanchez Angrill, Eqtec Iberia te Barcelon
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Vuurzaam, een duurzaam warmteconcept
TwenteMilieu, Bruins & Kwast en Cogas Duurzaam hebben een nieuw conceptmet snoeihout als brandstof ontwikkeld voor grootverbruikers van warmte.
14.00 – 14.30 Torrefactie van hout
Mettorrefactie is hout en andere biomassa om te zetten in eenpoedervormige brandstof met verbterde verbrandingswaarde en is erbovendien minder transport nodig.
Jacques Poldervaart, Polow te Den Haag
14.30 – 15.00 Superrendement en CO2-winning bij hout-wkk
Bij een paprikakweker hebben HoSt en Imtech Vonk een houtgestookte wkk gerealiseerd met een extreem hoog rendement en met CO2-winning uit de rookgassen.
Herman Klein Teeselink, HoSt te Hengelo
15.00 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.15 Bezichtiging vernieuwde biowkk in De Lier
Een wkk op houtzaagsel levert warmte aan meerdere tuinders en groene stroom.
E. de Lange, Agro Adviesburo