Op 30 januari organiseren we een seminar over de ontwikkelingen bij grootschalige warmtepompen. Er zijn nu meerdere warmtepompen op de markt die op een temperatuur van 80 tot zelfs 100 graden warmte leveren. Deze ht-warmtepompen zijn ook geschikt voor warmere bronnen zoals geothermiewater, rioolwater, koelwater uit de industrie, rookgascondensors op wkk en houtketels, datacenters en condensorwarmte van koel- en vriesinstallaties.
De hoge temperatuur maakt invoeding op een warmtenet mogelijk en opslag van warmte in de glastuinbouw. De ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt maken de toepassing van grote elektrische warmtepompen aantrekkelijk voor wie kan handelen op de spotmarkt.

 

Excursie: centrale warmtebedrijf Delft

Na afloop van het seminar bezoeken we het warmtestation van Eneco bij AWZI de Harnaschpolder. Hier wordt warmte uit het effluent van de AWZI benut en opgewaardeerd tot 75 oC, waarmee het warmtenet in de nabijgelegen wijk gevoed wordt. In het warmtestation staan o.a. een 1,2 MWth HT-warmtepomp met het natuurlijk koudemiddel NH3 en een WKK-installatie van 1,8 MWe.

 

Verkiezing innovatiefste wp +100 kW

Tijdens het seminar op 30 januari kunt u uw meest innovatieve product of project presenteren in een korte pitch. Na de pitches kunnen de deelnemers aan het seminar hun stem uitbrengen.

Voorwaarde voor deelname is dat de warmtepomp een vermogen van minstens 100 kW moet hebben en geschikt is voor hoge temperatuur.

 

Infomarkt

Leveranciers van warmtepompen en van gerelateerde diensten kunnen deelnemen aan de infomarkt.

 

Eerste calls Horizon 2020

Op 11 december heeft de Europese Commissie de eerste calls op de website gezet. Horizon 2020 is het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie.

Meer informatie op de website vanAgentschapNL

 

Call groene warmte

De Vlaamse overheid heeft een steunprogramma opgezet voor groene warmte, restwarmte en groen gas. Tot 5 februari kunnen bij het Vlaams Energie Agentschap aanvragen worden ingediend.

 

Letter of interest RHC roadmap

Het Europese platform Renewable Heating & Cooling peilt de belangstelling voor deelname aan ontwikkeltrajecten in Europees verband. U kunt uw belangstelling voor een of meerdere projecten opgeven via een formulier op internet.