In deze workshop wordt ingegaan de verschillende mogelijkheden rondom toepassing van zowel warmte als de productie van koude uit bioWKK’s. De workshop is vrij toegankelijk voor leden van de projectgroep Biomassa & WKK, niet-leden betalen 300 Euro. Voor deelnemers aan Stichting Warmtenetwerk geldt een korting van 50 procent op de deelnamekosten.

Lokatie

Party Zalen RKC Stadion

Programma

09.30– 10.00 Ontvangst met koffie
10.00- 10.30 Distributie van groene warmte en koude
Rick van Diest, Nuon
10.30- 11.00 Renovatie van de Watertoren in Bussum
BioWKK met absorptiekoeling en WKO 
Ernest Israëls
, Boom Delft
11.00- 11.30 Pauze
11.30- 12.00 Kleine adsorptiekoelmachines op groene warmte
Nederlandse ontwikkeling voor kleinschalige koeling met warmte van wkk, warmtenet of zonnecollector.
Henk de Beijer, RTB de Beijer te Duiven
12.00- 12.30 Warmtelevering en absorptiekoeling bij het Refajaziekenhuis
Praktijkervaringen met een vergistingsproject in Stadskanaal
Marc van Seventer
, E Kwadraat Advies
12.30- 13.30 Lunch
13.30- 14.00 Extra rendement door verwarming op zeer lage temperatuur in glastuinbouw
Energiebesparing in de glastuinbouw met absorptiekoeling, WKO en ZLTV
Peter Goudswaard
, Cogen Projects, Driebergen
14.00- 14.30
Innovaties bij warmteleidingen
Cristian Broks, Thermaflex te Waalwijk
14.30- 15.00 Pauze
15.00- 16.00

16.00-  

Excursie naar productieplant Thermaflex

Afsluitende borrel – RKC Stadion