Bij de warmtetransitie is veel aandacht voor de verwarming van woningen maar ook de industrie gaat van het aardgas af. Gelukkig zijn er al pioniers die in de praktijk laten zien dat je ook stoom kunt opwekken zonder fossiele brandstoffen. Kom op 12 september naar een inspirerende lezing en excursie over groene stoom voor de industrie. Lees meer.