In één dag praktijkinformatie krijgen over aanleg van een warmtenet in bestaande bouw, duurzame warmte en financiering van een coöperatie!  Dat kan als u meedoet aan de excursie naar Lathen.

Projectgroep Biomassa & WKK organiseert in samenwerking met Warmtenetwerk op 24 mei een bezoek aan de gemeente Lathen, vlak over de grens bij het Drentse Emmen. Het warmtenet in Lathen is gefinancierd door de Volksbank Emsland en elke afnemer van warmte participeert in de Energiegenossenschaft Lathen.

Op het stadhuis van Lathen krijgen we informatie over planning, realisatie, financiering en uitbreidingsplannen van het warmtenet en bezichtigen we  de warmtekrachtinstallatie op biogas. Het ruwe biogas wordt per pijpleiding vanaf een boerderij in de omgeving aangevoerd naar het stadhuis. Een tweede warmtekrachtinstallatie staat bij een scholencomplex. Voor uitbreiding van het warmtenet is een warmtekrachtinstallatie met hout als brandstof gepland.

Deelname is gratis voor leden van de projectgroep Biomassa & WKK en voor medewerkers van organisaties, die deelnemen aan Warmtenetwerk. Voor niet-leden zijn de kosten 300 euro per persoon. Het aantal deelnemers is beperkt. We vertrekken per bus vanaf station Zwolle.

Schrijf u hier in