Op deze pagina vindt u het programma van de workshop ‘Covergisting in de voedingsindustrie’, die op 8 juni 2005 in Heerenveen werd gehouden.

 

Programma

9.45 – 10.15 Ontvangst
10.15 – 10.20 Opening door dagvoorzitter
10.20 – 10.40 Transportbesparing
Minderrnvrachtauto’s op de weg, betekent minder overlast en is beter voor hetrnmilieu. Hoe bereik je transportbesparing bij de afvoer van reststromen?
Klaas de Jong, Stichting Schoner Transport en Energieprojecten te Vledderveen
10.40 – 11.10 Reststromen in de voedingsindustrie
Voor- en nadelen van samenwerken met een waterschap aan de hand van praktijkvoorbeelden (o.a. Uniq te Losser). 
Tom Dekker, Aquifer te Deventer
11.10 – 11.40 Pauze
11.40 – 12.10 Reststromen leveren geld op als energiebron bij aardappelverwerkers
Praktijkervaringenrnmet vergisting van schillen, zetmeel en retourproducten bij Remofritesrnin Verrebroek en bij Lamb Weston/Meijer in Bergen op Zoom.
Joop Colsen, Colsen Milieutechniek te Hulst
12.10 – 12.30 Separatie van reststromen
Technologische ontwikkelingen bij het separeren van reststromen.
Joost Barneveld, GEA Westfalia Separator
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Duurzame verwerking van slachtbijproducten en industriewater
InrnLichtenvoorde is een installatie voor verwerking van slachtbijproductenrnnaast een zuivering voor water van een leerlooierij gebouwd; beidernwerken duurzaam en er worden energiestromen uitgewisseld.
Eef Leeuw, Waterstromen en BIR
14.00 – 14.30 Regelgeving en logistiek bij reststromen
Willem Posthouwer, P2Managers te Rossum
14.30 – 16.00 Bezichtiging van de vergistingsinstallatie van Ecopark De Wierde
Moderne vergister van Omrin en Thiopaq.