Op deze workshop komen de toekomstverwachtingen aan bod voor rendabele benutting van biowkk ten opzichte van fossiele brandstoffen als aardgas, kolen en olie. De sprekers gaan onder andere in op prijsontwikkelingen in de fossiele markt, aanbodsverwachtingen van biomassa en de verlaging van onrendabele toppen in de elektriciteitsproductie.

Programma

09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie
10.00 – 10.30 Wanneer piekt de oliewinning?
Devraag naar olie en aardgas groeit, maar kent de productie een maximumen wat betekent dat voor de energieprijs van de toekomst?
Bert van Hoogenhuyze, De Vries & Co te Baarn
10.30 – 11.00 Ontwikkeling van de elektriciteitsprijs
Wat betekenen de bouw van kolencentrales en de plannen voor CO2-opvang voor de elektriciteitsprijs?
Sebastiaan Hers, ECN
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.00 Biomassa kan niet meer zonder warmtebenutting
Warmtebenutting is noodzakelijk voor economische en duurzame benutting van biomassa.
Herman Klein Teeselink, HoSt
12.00 – 12.30 Verlaging van onrendabele toppen
Toekomstperspectieven voor de verlaging van de onrendabele toppen in de elektriciteitsproductie bij biowkk.
Joep Coenen, Cogen Projects
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Biomassapotentiaal in internationaal perspectief
De internationale biomassamarkt: potentieel, beperkingen en strategie voor de ontwikkeling van een mondiale markt.
Andre Faaij, Copernicus Instituut / Universiteit Utrecht
14.00 – 14.30 Aanbod van biomassa in Nederland
Welke kansen zijn er voor benutting van reststromen en hoe ziet de markt voor bio-energie van eigen bodem eruit?
Toon Beeks, Biomassa Stroomlijn
14.30 – 15.00 Bio-energie in de agrarische sector
Wat zijn de perspectieven voor covergisting en zijn er nog andere opties voor akkerbouw, veehouderij en glastuinbouw?
Douwe Faber, Ekwadraat
15.00 – 15.30 Discussie