In de workshop voor de glastuinbouw kwamen beleid en praktijk samen. Zo kwamen verschillende voorbeeldprojecten aan bod en werd aandacht besteed aan CO2 bemesting vanuit biobrandstoffen. De presentaties zijn hieronder te vinden.

Programma

09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie
10.00 – 10.30 Biowkk is noodzakelijk voor de verduurzaming van glastuinbouw

Presentatie Jan Smits – Productschap Tuinbouw

10.30 – 11.00 WKK op biogas van fritesfabriek
Bij het glastuinbouwbedrijf van Hartman te Sexbierum draait een wkk op biogas uit reststromen van fritesfabriek Lamb Weston/Meijer. Het omzettingsrendement van deze vergister wordt met nieuwe membraantechniek opgevoerd tot 95 procent.
Presentatie Fred de Bruijn, E-Convert
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.00 Bio Energie Bergerden
Levering van groen gas en CO2 aan een glastuinbouwgebied in combinatie met de productie van transportbrandstoffen.
Presentatie Bio Energie Bergerden – Jan Willemsen
12.00 – 12.30 Voorbeeldproject tuinbouwgebied Deurne
Wat zijn de mogelijkheden voor varkensmestvergisting en houtstook bij een nieuw te ontwikkelen tuinbouwgebied rond Deurne.
Presentatie Peter Smulders – Cooperatieve Tuinbouwvereniging Deurne
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 CO2 uit biogas
Bij de productie van groen gas komt CO2 vrij, wat voor de glastuinbouw weer aantrekkelijk is. De rookgassen van een biogasmotor bevatten echter meer CO2 dan die van een aardgasmotor. Wat is de beste combinatie en wat zijn de afwegingen?
Presentatie Jeroen de Pater – Gas Treatment Services
14.15 – 14.45
Winning van CO2 uit rookgassen houtketel
Houtverbranding is een duurzame en economisch aantrekkelijke manier voor verwarming (koeling) van tuinbouwkassen, maar hoe kom je aan de CO2? Een overzicht van de stand der techniek.
Presentatie Nick ten Asbroek – Procede Gas Treating
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.30 Heron gasturbine op bio-olie
EECT ontwikkelt een kleine gasturbine met een zeer hoog elektrisch rendement. De eerste wkk met deze turbine draait proef op aardgas bij een tuinder. Uiteindelijk zal deze overschakelen naar bio-olie.
Presentatie Heron Turbine – EECT
15.30 – 16.30 Excursie naar proefopstelling wkk met Heron gasturbine van 1,4 MWe