Op deze pagina vindt u het voorlopig programma van de workshop ‘BioWKK in de gebouwde omgeving’, die op 11 mei 2005 in het Mercure Hotel te Lelystad zal worden gehouden.

 

Programma

9.30 – 10.00 Ontvangst
10.00 – 10.05 Opening door dagvoorzitter
10.05 – 10.20 Biomassa in Flevoland
Activiteiten in de luwte van windenergie.
Geert-Jan ten Napel, Provincie Flevoland
10.20 – 10.50 Biomassa actieplan van de gemeente Leeuwarden voor woonwijken en ziekenhuizen
Bouwe de Boer, Gemeente Leeuwarden / Lid Klimaatplan Nederlandse Gemeentes
10.50 – 11.20 Pauze
11.20 – 11.50 Groene warmte voor nieuwe woonwijken
EssentrnInfra Solutions ontwikkelt biomassaprojecten voor woonwijken. Er is eenrnbalans nodig tussen risico’s en garanties bij levering van duurzamernwarmte om een optimaal resultaat te bereiken.
Riksta Zwart en Gijs de Man, Essent Infra Solutions te ‘s Hertogenbosch
11.50 – 12.30 Discussie over randvoorwaarden
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Brandstofcel en biomassa – een schone combinatie
Nedstackrnontwikkelt een project bij een zwembad met een brandstofcel, die groenernstroom en groene warmte uit vloeibare biomassa gaat produceren.
Erik Middelman, Nedstack te Arnhem
14.00 – 14.30 Ervaringen met houtgestookte biowkk voor Lelystad
NUON produceert groene warmte en stroom voor een woonwijk in Lelystad met schoon hout als brandstof.
Dennis Schiricke, NUON
14.30 – 15.00 Discussie duurzame brandstoffen en technologiekeuze
15.00 – 16.00 Bezichtiging houtgestookte wkk van NUON