Biologische reststromen die nu worden getypeerd als afval kunnen vaak nog dienen als brandstof voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Dat gebeurt nu nog lang niet altijd: afval wordt vaak geëxporteerd en energie uit afval wordt niet optimaal ingezet. Wat er technisch mogelijk is en hoe de opbrengst is te maximaliseren hoort u op deze workshop.

Programma

09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie
10.00 – 10.30 Visie op energie uit biowaste in Nederland
Vereniging Afvalbedrijven ‘s Hertogenbosch
10.30 – 11.00 Extended heat recovery for waste incineration plants
Terugwinnen van condensatiewarmte en water uit rookgassen gecombineerd met rookgasreiniging.
Per Lindgren, Göteverken Miljö te Goteborg (SE)
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.00 Natte torrefactie
Met een door ECN ontwikkelde techniek is (berm)gras en diverse andere natte biomassa te bewerken tot een bruikbare biobrandstof.
Jan Pels, ECN te Petten
12.00 – 12.30 Pyrolyse als oplossing voor reststromen
In Delfzijl is een fabriek in voorbereiding waar reststromen zullen worden omgezet in bio-olie.
Marinus van Stijn, Bio-oil Holding te Tessenderlo (B)
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Vergisting van afvalwater bij Delfts ziekenhuis
Opwekking van biogas uit afvalwater, bioplastics en GFT met verwijdering van medicijnresten.
Otto Coops, Grontmij te De Bilt
14.00 – 14.30 State-of-the-art vergisting van bioafval
Dhr. De Baere, Organic Waste Systems te Gent (B)
14.30 – 15.00 Energie uit GFT en andere bioafvalstromen
60.000ton GFT per jaar kan VAR straks verwerken in de Kompogas-vergister. Ookwerkt het bedrijf mee aan andere biowaste-to-energy-projecten.
Ruurd van Schaik, VAR te Wilp-Achterhoek
15.00 – 15.15 Pauze en rijden naar VAR
15.15 – 16.00 Bezichtiging aanbouw GFT-vergister VAR
Sluinerweg 12, Wilp-Achterhoek